wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin
 • Ilość promocji: 190
 • Ilość nowości: 51
 • Aktualnie kupujących: 2
 • Odwiedziło nas: 6243416 Klientów

Translator google

 

Waluta

Nasze hity

Promocje

Kontakt

 • www.TakTuTanio.pl
  NIP: 948-104-28-43
 • E-mail:sklep@taktutanio.pl
 • Telefon50 918 03 83 Pn-Pt godz. 8-16
 • Godziny działania sklepuHurtownia 24 h

Systemy płatności

 • Przelewy24
 • MBANK Raty

Regulamin

REJESTRACJA W NASZEJ HURTOWNI JEST ZAWSZE DARMOWA.
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

§ 1

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej pod adresem www.TakTuTanio.pl (dalej zwany jako „Sklep") przez konsumenta, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (dalej zwany jako „Klient"). Sklep umożliwia składanie na odległość zamówień na towary odzieżowe.

2. Sklep jest prowadzony przez: E X P E R T, W a r s z a w s k a   8 5,  26 - 600 R a d o m, NIP: 9 4 8 1 0 4 2 8 4 3, REGON: 6 7 0 7 5 3 6 9 2, działalność zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Radomia pod numerem ewid. 48608 . e-mail: sklep@taktutanio.pl, nr tel.: +48 509180383.

3. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności Sklepu i dokonywać zakupów konieczna jest rejestracja w Sklepie. Klient dokonując rejestracji wyraźnie akceptuje zasady korzystania ze Sklepu.

4. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym minimalne wymogi: aktualna przeglądarka, np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome, monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

5. Sklep zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności np. zapisywanie preferencji przeglądania. Celem jest ułatwienie przeglądania przy kolejnej wizycie w Sklepie. Użytkownik sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari). Domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies Sklepu.

6. Wszelkich informacji na temat Sklepu oraz załatwiania spraw związanych ze Sklepem można uzyskać pod telefonem +48 509180383 oraz e-mail: sklep@taktutanio.pl

§ 2

1. Właściwości towarów podane są w opisie danego produktu. Prosimy Klientów, aby mieli na uwadze, że wyroby odzieżowe mają specyficzne właściwości oraz że wizerunki i wymiary towarów prezentowane w Sklepie mają charakter informacyjny. Informujemy także, że na wygląd towarów ma wpływ rozmiar i ustawienie parametrów monitora.

2. Wszystkie ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę powyżej 200,00 zł brutto i dokonania jednorazowej zapłaty za całe zamówienie z góry przelewem, Sklep poniesie koszty jednorazowego transportu przesyłką standardową Kurierem K-EX do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Klient może wybrać dowolny, inny rodzaj przesyłki (inny niż standardowa). W takim przypadku Sklep pokryje część kosztów takiej przesyłki tj. do wysokości opłaty za przesyłkę standardową).

§ 3

1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie należy zalogować się, a następnie wypełnić wszystkie pola formularza zamówienia (dane zgodne ze stanem rzeczywistym) i przesłać formularz za pomocą Sklepu. Porady dotyczące zawierania transakcji znajdują się w pomocy.

2. Sklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w Sklepie (zamówienie otrzymane). Następnie Klient otrzyma drugie potwierdzenie przyjęcia zamówienia (zamówienie przyjęte) co oznacza zawarcie umowy, o czym mowa w §4. Informacje te są przekazywane drogą elektroniczną na trwałym nośniku - e-mail.

3. Zamówienie można składać całodobowo i jest ono ważne przez 7 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia.

4. Dla każdego towaru składane jest odrębne zamówienie.

§ 4

1. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep.

2. Przyjęcie zamówienia przez Sklep następuje poprzez przesłanie Klientowi, drogą elektroniczną na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§ 5

1. Sklep informuje, że każda sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczbę towarów i że realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia, do wyczerpania się zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży promocyjnej.

2. Klient może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub cofnąć złożone zamówienie wysyłając powiadomienie drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@taktutanio.pl lub przy użyciu telefonu na numer +48 509180383 do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sklep zgodnie z ust. 3.

3. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia jednocześnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia:

1) w odniesieniu do towarów oznaczonych w Sklepie jako „aktualnie dostępne" - w ramach ilości dostępnych w Sklepie, przekazując towar do wysyłki,

2) w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, zamawiając towar u producenta lub przystępując do jego produkcji.

§ 6

1. Sklep zrealizuje zamówienie w terminie do siedmiu dni roboczych. Termin ten należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości to jest po upływie czasu najdłuższego z podanych.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

§ 7

1. Klient wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:

a. przelewem na rachunek bankowy Sklepu: BRE BANK SA 96114020040000320242661109

b. przy doręczeniu towaru (przesyłka za pobraniem).

2. W sytuacji gdy przyjęcie zamówienia nie zostanie potwierdzone przez Sklep dokonana przez Klienta płatność zostanie Klientowi zwrócona w całości przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta użyty przy dokonaniu płatności, w szczególności zwrot może mieć miejsce na rachunek bankowy, z którego płatność nastąpiła.

§ 8

1. Dostawy towarów zamówionych w Sklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika zawierającym m.in. terminy i sposób dostaw. Regulaminy przewoźników, z usług których korzysta Sklep są dostępne tutaj (K-EX) i tutaj (Poczta Polska).

2. Zwracamy uwagę Klientów, że przesyłki wartościowe z zawartością taką jak asortyment Sklepu narażone są na utratę, a obowiązujące przepisy nakładają obowiązki także na odbierającego przesyłkę.

3. Zalecamy Klientom sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

4. Prosimy Klientów, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, zaklejenia dodatkowymi taśmami lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się ze Sklepem.

§ 9

1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), konsument który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając do Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na adres pocztowy lub elektroniczny Sklepu wskazany w § 1 pkt 2, oświadczenia przed jego upływem.

2. Sklep w wykonaniu ciążącego na nim obowiązku zwraca uwagę na treść art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładem takich rzeczy mogą być produkty wykonane na indywidualne zamówienie, produkty spersonalizowane (np. poprzez wykonanie indywidualnego haftu itp).

3. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik 1 do Regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

4. Klient w związku ze skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.

§ 10

1. Sklep realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.

2. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (rękojmia) lub gwarancji w przypadku jej udzielenia. Wybór czy Klient korzysta z rękojmi lub z gwarancji należy do Klienta.

3. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. poprzez:

a. przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na adres pocztowy Sklepu

b. przekazanie reklamacji obsłudze Sklepu

4. Przykładowe formularze reklamacji do dobrowolnego stosowania przez Klienta zostały zamieszczone w Załączniku 2. Klient może złożyć reklamację towaru bez wykorzystywania przykładowego formularza reklamacji.

5. Przypominamy o dołączeniu do reklamacji potwierdzenia zakupu towaru (może nim być np. paragon fiskalny, faktura VAT lub inne dopuszczone przez prawo dowody) oraz że bez zapoznania się z reklamowanym towarem nie jest możliwe rozpatrzenie złożonej reklamacji przez Sklep.

§ 11

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest E X P E R  T,  W A R S Z A W S K A    8 5,  26 - 600 R a d o m.

2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z kupującym na potrzeby wykonania umowy oraz ewentualnie innym podmiotom w celu wykonania umowy, tzn. podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu usług w zakresie windykacji i dochodzenia należności związanych z umową.

3. Klient, na etapie rejestrowana konta w Sklepie lub wysłania zamówienia poprzez Sklep, może udzielić dla Sklepu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych (która może być w każdym czasie odwołana poprzez złożenie oświadczenia) w celu otrzymywania od Sklepu informacji handlowych (w tym Newslettera z aktualnymi informacjami o produktach możliwych do zamówienia w Sklepie) w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.);

c) otrzymywania od Sklepu zawiadomień związanych z wykonywaniem umowy w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422 ze zm.).

§ 12

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim Klientom w siedzibie Sklepu oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.TakTuTanio.pl
2. Sprzedaż towarów w Sklepie, a także po sprzedażowa obsługa Klienta, odbywa się na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 ze zmianami) oraz ustawy z dnia. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r., poz.827).

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Strony umowy będący przedsiębiorcami na podstawie Art 558 KC wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie 
dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem:
  http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6.
Jako konsument możesz też skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podaj przy tym nasz adres poczty elektronicznej: sklep@taktutanio.pl
7. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy. 


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 

Hurtownia odzieży TakTuTanio online to w cenach hurtowych najtaniej, nowa odzież damska online. Prowadzimy Hurtownię odzieży z odzież damska w najniższej cenie hurtowej. Nasz sklep internetowy posiada w sprzedaży tanie eleganckie swetry damskie, odzież damska online tanio. Hurtownia odzieży damskiej online, tania odzież damska w sklepie internetowym. Nasza hurtownia odzieżowa TakTuTanio ma wielu zadowolonych klientów. Hurtownia odzieżowa TakTuTanio zaprasza na zakupy modneitanie. Hurtownia odzieży damskiej proponuje, modną i tanią must have dzież damską, modne bluzki, modne swetry, modne tuniki, modne legginsy, modne kurtki i modne płaszcze w najniższych cenach hurtowych. Nasza odzież damska jest doskonałej jakości modneitanie i taktutanio. Nasz sklep internetowy proponuje ciekawą zgodna z najnowszymi trendami must have odzież damską, modneitanie bluzki, śliczne modne sukienki, nieprześwitujące legginsy, długie spódnice, swetry, ciekawe tuniki, spodnie i koszule, modne kurtki i jesienne zimowe płaszcze, kolorowe i białe koszule. Nasza hurtownia odzieży online taktutanio to tania nowa odzież damska sprzedawana online, hurtownia odzieży outlet, tania odzież damska w sklepie internetowym. Sprzedajemy tanie nowe swetry damskie, odzież damską online tanio. Hurtownia odzieży damskiej online proponuje tanią odzież damską. Taktutanio to sklep internetowy i internetowa hurtownia odzieżowa .Odzież damska w naszym sklepie i hurtowni odzieżowej modneitanie jest najwyższej jakości, modnaitania, w cenie hurtowej. Hurtownia odzieży Taktutanio oferuje niskie ceny bluzki od 5 zł tuniki od 9 zł swetry od 12 zł sukienki od 12 zł spódnice, legginsy, koszule, skarpetki. Hurtownia odzieży proponuje kilkaset różnych modeli ciekawych bluzek, modnych tunik, ciepłych swetrów, eleganckich sukienek, legginsów, pikowanych kurtek i płaszczy. Hurtownia dodzieży damskiej to także sklep online 24h z odzieżą damską – bluzkami, tunikami, swetrami, ładnymi kurtkami, sukienkami midi, sukienkami maxi, sukienkami mini. Zapewniamy dobre ceny i szybką tanią wysyłkę z naszej hurtowni odzieży damskiej. Odzież damska w hurtowni taktutanio jest modnaitania w ciekawych modnych wzorach. Hurtownia odzieży online z tanią odzieżą damską online. Hurtownia odzieży TakTuTanio ma tanią odzież damską a sklep internetowy, tanie swetry damskie, odzież damska online tanio. Hurtownia odzieży damskiej online poleca tanią odzież damską, sklep internetowy z odzieżą damską, hurtownie odzieżową.
Oprogramowanie sklepu shopgold.pl